Työpajasarja: Miten skaalaat digituotteet uusille markkinoille? (in Finnish)

Etsiikö yrityksesi tuotteellenne tai palvelullenne uusia käyttöympäristöjä? Tuntuuko palveluasumisympäristö kiinnostavalta, mutta myös haastavalta käyttöympäristöltä?
Kaipaatko tukea tuotteesi myynnille ja markkinoinnille palveluasumisyksiköissä ja kotihoidossa? Riittävätkö Suomen markkinat?

HIPPA-hankkeen kaupallistamisen ja markkinoinnin työpajoissa otetaan haltuun palveluasumisympäristöjen haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden
kaupallistamiselle ja markkinoinnille.

Työpaja on tarkoitettu start-upeille ja kasvuhakuisille mikro- ja pk-yrityksille, jotka kehittävät älykkäitä tuotteita/ palveluja palveluasumiseen ja ikääntyneiden kotona
asumisen tukemiseen.

Työpajojen sisällöt:

– 16.9. Palveluasuminen ja kotihoito digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttöympäristönä
– 7.10. Miten löydän parhaat asiakkaat?
– 28.10. Rahoitus ja EU-sääntely – tuotekehityksen ja viennin mahdollisuudet ja reunaehdot
– 25.11. Miten menestyn hankintaprosesseissa?

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen työpajaa.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Health Incubator Helsinki.

I am a representative

Thank you! You will get our next newsletter to your inbox.